skip to Main Content
Menu
0973.912.102 truyenthongsondong@gmail.com
Mẫu HOÀNH PHI CUỐN THƯ THỜ GIA TIÊN

Mẫu HOÀNH PHI CUỐN THƯ THỜ GIA TIÊN

Mẫu HOÀNH PHI CUỐN THƯ THỜ GIA TIÊN hay cho mọi người tham khảo 1. PHÚC ĐẠI ĐƯỜNG 2. NGUYỄN (LÊ, CAO, ĐỖ, ...) TỘC TỪ ĐƯỜNG 3 . PHỤNG TỔ ĐƯỜNG 4. NGŨ PHÚC LÂM MÔN (năm phúc vào…

Mẫu HOÀNH PHI CUỐN THƯ – THỜ ĐÌNH MIẾU

Mẫu HOÀNH PHI CUỐN THƯ – THỜ ĐÌNH MIẾU

Một số mẫu HOÀNH PHI CUỐN THƯ - THỜ ĐÌNH MIẾU cho mọi người tham khảo 1. ĐỨC ĐẠI TRƯỜNG CHI 2. VẠN CỔ ANH LINH (muôn thưở linh thiêng) 3. HỘ QUỐC TÝ DÂN (Bảo vệ nước, che chở…

Mẫu CÂU ĐỐI PHÒNG KHÁCH

Mẫu CÂU ĐỐI PHÒNG KHÁCH

Mẫu CÂU ĐỐI PHÒNG KHÁCH (câu đối giáo huấn) 1. Vinh là lao động Hạnh là trường sinh 2. Thiên địa công bằng Đức năng thắng số 3. Mở rộng lòng nhân Vun trồng cội đức. 4. Rễ sâu chẳng…

Mẫu CÂU ĐỐI MỪNG THỌ

Mẫu CÂU ĐỐI MỪNG THỌ

Một số Mẫu CÂU ĐỐI MỪNG THỌ cho mọi người tham khảo 1. Con cháu hân hoan mừng thượng thọ Xóm làng hoan hỉ chúc trường sinh. 2. Nhà đầm ấm gió xuân phơi phới Tiệc mừng vui sao thọ…

CÂU ĐỐI THỜ GIA TIÊN

CÂU ĐỐI THỜ GIA TIÊN

1. Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ. 2. Tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn Con cháu nay giữ gìn nhớ ơn sâu. 3. Noi gương tiên tổ truyền thống anh…

Back To Top